Category Archives: ਕਹਾਣੀ

ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਡੇਡ

ਲੇਖਿਕਾ ਕੁਲਵੰਤ ਕੋਰ ਚੰਨ ਜੰਮੂ ਪੈਰਿਸ ਫਰਾਂਸ

ਰੂਪਾ ਵਹਿੜੇ ਵਿਚ ਬੈਠੀ ਧੁੱਪ ਸੇਕ ਰਹੀ ਸੀ ,ਤੇ ਨਾਲੇ ਕਿਸੇ ਡੂੰਗੇ ਖਿਆਲਾਂ ਵਿਚ ਗੁਆਚੀ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਵਿਚ ਆਏ ਅੱਥਰੂਆਂ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਲੰਬੇ ਤੇ ਕਾਲੇ ਵਾਲਾਂ ,ਜਿਹੜੇ ਵਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਅਪਣੀ ਉਮਰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸਨ,ਉਹਨਾਂ ਵਿਚ ਛੁੱਪਾ ਰਹੀ ਸੀ । ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀ ਲੱਗਾ ਜੋਗਿੰਦਰ ਕਦੋ ਦਾ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਖਲੋਤਾ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਂਦੇ ਤੇ ਹੋਲੀ ਹੋਲੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ ਰੱਬਾ ਇਹਨਾਂ ਭੈਣਾ ਨੂੰ ਵੀ ਇਕ ਵੀਰ ਦਈ, ਤੇਰੇ ਘਰ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀ ।ਜੋਗਿੰਦਰ ਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਹੀ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਵੈਣਾਂ ਵਿਚ ਪਈ ਏ ਪਰ ਰੂਪਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਲਗੇ ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਜਾਂ ਉਦਾਸੀ ਨੂੰ ਬੜੀ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਤੋ ਵੇਖ ਜਾਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ , ਉਹ ਸਮਝੇ ਕੇ ਉਹ ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ ਹੀ ਆਇਆ ਹੈ , ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੁੱਸ਼ ਹੈ ।ਹਾਏ ਰੂਪਾ, ਕਹਿ ਆਵਾਜ਼ ਲਗਾਈ ਤਾਂ ਅਬੜਵਾਈ ਉਸ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਬੜੀ ਖੁੱਸ਼ ਤੇ ਕੋਈ ਗੀਤ ਗੁਨ-ਗੁਨਾ ਰਹੀ ਸੀ ।

Continue reading “ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਡੇਡ” »

ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਉਂਦੀ ਹਾਂ

ਨੰਨੇ ਮੁੰਨੇ ਰੱਬ ਰੂਪੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਤ
ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਪਤਰ :—
ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਭੁੰਨਕੀ (ਨੀਵੋ)
ਭੂੰਡ (ਮਦੀਨੂੰ) ਨੀਵੋ ਦਾ ਪਤੀ
ਭੁੰਨਕੀ ਦੀ ਇਕਲੋਤੀ ਬੇਟੀ (ਘਸੀਟੋ)
ਮੱਖੀ (ਨਸੀਬੋ) ਭੁੰਨਕੀ ਦੀ ਫੈਮਲੀ ਡਾਕਟਰ
ਕਾਲਾ ਮੋਟਾ ਭੂੰਡ (ਦਾਦਾ)
ਪੀਲੀ ਧਾਮੂੜੀ (ਦਾਦੀ)
ਮੱਛਰ ,ਭੁੰਨਕੀ ,ਪੰਤਗੇ ,ਮੱਖੀਆਂ ,ਸ਼ਹਿਦ ਦੀਆਂ ਮੱਖੀਆਂ ,ਸਾਰੇ ਨੀਵੋ ਦੇ ਆਂਡੀ ਗੁਆਂਡੀ ਹਨ।
ਨੀਵੋ :- ਜਾਰੋ ਜਾਰ ਰੋਂਦੀ ਅਪਣੀ ਫੈਮਲੀ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਫੋਨ ਮਿਲਾ ਰਹੀ ਹੈ ।

Continue reading “ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਉਂਦੀ ਹਾਂ” »

ਆਪਾ

ਲੇਖਿਕਾ ਕੁਲਵੰਤ ਕੋਰ ਚੰਨ ਜੰਮੂ ਪੈਰਿਸ ਫਰਾਂਸ

ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਆਪਾ ਲੱਭਣ ਦੀ ਹੈ । ਅਸੀ ਪਹਿਲੇ ਆਪਾ ਹੀ ਲੱਭ ਲਈਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜੋਗੇ ਹੋ

ਜਾਵਾਂਗੇ ।ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਝਾ ਸਕਾਂਗੇ ਕਿ ਅਸੀ ਕੀ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹਾਂ ,ਕਿਵੇਂ ਲੱਭਣਾ ਹੈ ,ਕਿਥੋ ਲੱਭਣਾ ਹੈ ।ਇਹ

Continue reading “ਆਪਾ” »

ਖੂਨੀ ਰਿਸ਼ਤੇ

ਲੇਖਿਕਾ ਕੁਲਵੰਤ ਕੋਰ ਚੰਨ ਜੰਮੂ ਪੈਰਿਸ ਫਰਾਂਸ

ਨੀ ਛੱਡ ਪਰੇ ਕਦੋਂ ਦੀ ਇਹੋ ਹੀ ਸੁਣੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ , ਖੂਨੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਖੂਨੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ,ਭੈਣੇ ਕਿਹੜੇ ਖੂਨ ਦੀ ਅੱਜ ਕਲ

ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਪਈ ਏ ।ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਭ ਦਾ ਹੀ ਖੂਨ ਸਫੇਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਰੰਗ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ ਹੁਣ ਤਾਂ ਖੂਨ ਲਾਲ ਤੋ

Continue reading “ਖੂਨੀ ਰਿਸ਼ਤੇ” »

ਅੱਜ ਦਾਦੀ ਮਾਂ ਬੜੀ ਖੁੱਸ਼ ਸੀ – ਕੁਲਵੰਤ ਕੋਰ ਚੰਨ ਜੰਮੂ ਪੈਰਿਸ ਫਰਾਂਸ

ਮੋਟੇ ਮੋਟੇ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਲੱਗੇ ਐਨਕ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਚੂੰਨੀ ਦੇ ਪੱਲੇ ਨਾਲ ਸਾਫ ਕਰਦੀ , ਦੂਰ ਖੜ੍ਹੀ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨਦੀ ,ਪਰ ਪੁੱਤਰ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੀ ਹੱਡ ਭੰਨਵੀ ਕਮਾਈ ਦੀ ਮੇਹਨਤ ਨੂੰ ਰਾਜ਼ਿਆਂ ਤੇ ਅਮੀਰਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਬਣਾ , ਮਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰੋ ਇਸ਼ਾਰੇ ਨਾਲ  ਬਾਏ ਬਾਏ ਕਹਿ ਮਾਂ ਸ਼ਾਮ ਕੋ ਮਿਲਤੇ ਹੈ ਤਾਂ ਮਾਂ ਦੇ ਹੱਥੌ ਉਹ ਐਨਕ ਦਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚੋ ਕਈ ਵਾਰੀ ਡਿੱਗ ਚੁੱਕਾ ਸੀ

Continue reading “ਅੱਜ ਦਾਦੀ ਮਾਂ ਬੜੀ ਖੁੱਸ਼ ਸੀ – ਕੁਲਵੰਤ ਕੋਰ ਚੰਨ ਜੰਮੂ ਪੈਰਿਸ ਫਰਾਂਸ” »