All posts by webmaster

ਦੁੱਖ ਕੋਣ ਸੁਣੇ (ਗੀਤ) ਕੁਲਵੰਤ ਕੋਰ ਚੰਨ ਜੰਮੂ ਪੈਰਿਸ ਫਰਾਂਸ

ਅਸੀ ਕਿਥੇ ਜਾ ਖਲੋਈਏ, ਜਿੰਦੇ ਦੁੱਖ ਕਿਦੇ ਅੱਗੇ ਰੋਈਏ
ਸਾਰੇ ਕਰਦੇ ਮਜ਼ਾਕ,ਕੋਈ ਵੀ ਨਾ ਦੇਵੇ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਸਾਥ
ਸਾਰੇ ਕਰਦੇ ਮਜਾਕ , ਕੋਈ ਵੀ ਨਾ ਦੇਵੇ ਸਾਡਾ ਸਾਥ………..

Continue reading “ਦੁੱਖ ਕੋਣ ਸੁਣੇ (ਗੀਤ) ਕੁਲਵੰਤ ਕੋਰ ਚੰਨ ਜੰਮੂ ਪੈਰਿਸ ਫਰਾਂਸ” »

ਜੱਗ ਵਾਲਾ ਮੇਲਾ (ਗੀਤ) ਕੁਲਵੰਤ ਕੋਰ ਚੰਨ ਜੰਮੂ ਪੈਰਿਸ ਫਰਾਂਸ

ਜੱਗ ਵਾਲਾ ਮੇਲਾ ਲੋਕੋ, ਘੜੀਆਂ ਕੇ ਪੱਲਾਂ ਦਾ
ਨੇਕ ਕਮਾਈ ਫਿਰ, ਮੁਲ ਪੈਣਾ ਗੱਲਾਂ ਦਾ
ਜੱਗ ਵਾਲਾ ਮੇਲਾ ਲੋਕੋ……………………….

Continue reading “ਜੱਗ ਵਾਲਾ ਮੇਲਾ (ਗੀਤ) ਕੁਲਵੰਤ ਕੋਰ ਚੰਨ ਜੰਮੂ ਪੈਰਿਸ ਫਰਾਂਸ” »

ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਮਾਰੋ (ਗੀਤ)- ਕੁਲਵੰਤ ਕੋਰ ਚੰਨ ਜੰਮੂ ਪੈਰਿਸ ਫਰਾਂਸ

ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਮਾਰੋ ਵੇ ਇਹ ਹੁੰਦੀਆ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀਆਂ
ਕੀ ਲੈ ਜਾਵਣ ਥੋਹਡੇ ਕੋਲੋ ਇਹ ਕੂੰਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਉਡਾਰੀਆਂ
ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਮਾਰੋ ਵੇ…………………………………

Continue reading “ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਮਾਰੋ (ਗੀਤ)- ਕੁਲਵੰਤ ਕੋਰ ਚੰਨ ਜੰਮੂ ਪੈਰਿਸ ਫਰਾਂਸ” »

ਇਕ ਖੱਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ – ਕੁਲਵੰਤ ਕੌਰ ਚੰਨ ਜੰਮੂ ਪੈਰਿਸ ਫਰਾਂਸ

ਵੇ ਵੀਰੋ ਤੁਸੀ ਰੋਲ ਜਵਾਨੀਆਂ ਲਿੱਖ ਦਿਤੀਆਂ ਸੀ ਕਈ ਕਹਾਣੀਆਂ
ਮੇਟ ਪੰਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਕੋਈ ਲਿਖੋ ਨਾ ਨਵੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ

Continue reading “ਇਕ ਖੱਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ – ਕੁਲਵੰਤ ਕੌਰ ਚੰਨ ਜੰਮੂ ਪੈਰਿਸ ਫਰਾਂਸ” »

ਨਾਗ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ( ਗੀਤ) – ਕੁਲਵੰਤ ਕੌਰ ਚੰਨ ਜੰਮੂ ਪੈਰਿਸ ਫਰਾਂਸ

ਨੀ ਉਹ ਸਾਹਵੇਂ ਬਹਿ ਸਾਨੂੰ ਤੱਕਦਾ ਰਿਹਾ
ਅਸੀ ਬੁੱਸ ਬੁੱਸ ਰੋਏ ਨੀ ਉਹ ਹੱਸਦਾ ਰਿਹਾ

Continue reading “ਨਾਗ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ( ਗੀਤ) – ਕੁਲਵੰਤ ਕੌਰ ਚੰਨ ਜੰਮੂ ਪੈਰਿਸ ਫਰਾਂਸ” »