ਵਿਦਕਰਾ

ਲੇਖਿਕਾ ਕੁਲਵੰਤ ਕੋਰ ਚੰਨ ਜੰਮੂ ਪੈਰਿਸ ਫਰਾਂਸ

ਸੰਤ ਫਕੀਰ ਮਹਾਂਰਿਸ਼ੀ ਨਾ ਰੱਖਦੇ ਜਾਤਾਂ ਵਿਚ ਭੇਦ ਏ
ਬੇੜੀ ਲਾਉਣ ਉਹ ਕੰਢੇ ਡੋਬਣ ਲਈ ਨਾ ਕਰਦੇ ਛੇਦ ਏ ।
ਸੰਤ ਫਕੀਰ ਮਹਾਂਰਿਸ਼ੀ ………………………. Continue reading “ਵਿਦਕਰਾ” »