ਮੇਰੇ ਵਤਨ ਦੀ ਮਿੱਟੀ

ਲੇਖਿਕਾ ਕੁਲਵੰਤ ਕੋਰ ਚੰਨ ਜੰਮੂ ਪੈਰਿਸ ਫਰਾਂਸ

ਜਦ 12 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਪੱਕਾ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰਦੇਸੀ ਪੁੱਤਰ ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਵਿਚ ਸੀ ਤਾਂ ਮੌਤ ਨੇ ਆਣ ਬੂਹੇ ਦਸਤੱਕ ਕੀਤੀ ,ਮਾਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿਚ ਖੁੱਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਰੋਣੇ ਪਾ ਕੇ ਡੱਬੇ ਵਿਚ ਬੰਦ ਪਈ ਲਾਸ਼ ਕਿਵੇਂ ਹਾੜੇ ਕਰਦੀ ਹੈ ।
ਮੇਰੇ ਵਤਨ ਦੀ ਮਿੱਟੀ (ਗ਼ਜ਼ਲ)
ਮਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲ ਤੇ ਪੱਥਰ ਰੱਖ ਪੁੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ ਨੂੰ ਘੱਲਿਆ
ਕੀ ਪਤਾ ਅੱਜ ਮਾਂ ਦਾ ਲਾਡੂ ਰੋਂਦੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਚੱਲਿਆ ।

Continue reading “ਮੇਰੇ ਵਤਨ ਦੀ ਮਿੱਟੀ” »