ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਡੇਡ

ਲੇਖਿਕਾ ਕੁਲਵੰਤ ਕੋਰ ਚੰਨ ਜੰਮੂ ਪੈਰਿਸ ਫਰਾਂਸ

ਰੂਪਾ ਵਹਿੜੇ ਵਿਚ ਬੈਠੀ ਧੁੱਪ ਸੇਕ ਰਹੀ ਸੀ ,ਤੇ ਨਾਲੇ ਕਿਸੇ ਡੂੰਗੇ ਖਿਆਲਾਂ ਵਿਚ ਗੁਆਚੀ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਵਿਚ ਆਏ ਅੱਥਰੂਆਂ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਲੰਬੇ ਤੇ ਕਾਲੇ ਵਾਲਾਂ ,ਜਿਹੜੇ ਵਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਅਪਣੀ ਉਮਰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸਨ,ਉਹਨਾਂ ਵਿਚ ਛੁੱਪਾ ਰਹੀ ਸੀ । ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀ ਲੱਗਾ ਜੋਗਿੰਦਰ ਕਦੋ ਦਾ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਖਲੋਤਾ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਂਦੇ ਤੇ ਹੋਲੀ ਹੋਲੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ ਰੱਬਾ ਇਹਨਾਂ ਭੈਣਾ ਨੂੰ ਵੀ ਇਕ ਵੀਰ ਦਈ, ਤੇਰੇ ਘਰ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀ ।ਜੋਗਿੰਦਰ ਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਹੀ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਵੈਣਾਂ ਵਿਚ ਪਈ ਏ ਪਰ ਰੂਪਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਲਗੇ ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਜਾਂ ਉਦਾਸੀ ਨੂੰ ਬੜੀ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਤੋ ਵੇਖ ਜਾਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ , ਉਹ ਸਮਝੇ ਕੇ ਉਹ ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ ਹੀ ਆਇਆ ਹੈ , ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੁੱਸ਼ ਹੈ ।ਹਾਏ ਰੂਪਾ, ਕਹਿ ਆਵਾਜ਼ ਲਗਾਈ ਤਾਂ ਅਬੜਵਾਈ ਉਸ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਬੜੀ ਖੁੱਸ਼ ਤੇ ਕੋਈ ਗੀਤ ਗੁਨ-ਗੁਨਾ ਰਹੀ ਸੀ ।

Continue reading “ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਡੇਡ” »

‘ਲ਼ੱਥੀ ਲੋਈ ਤੇ ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਕੋਈ’

 ਕੁਲਵੰਤ ਕੋਰ ਚੰਨ ਜੰਮੂ ਪੈਰਿਸ ਫਰਾਂਸ

ਪੜਦਾ ,ਘੁੰਗਟ,ਸ਼ਰਮ, ਹਯਾਅ ,ਸਤਿਕਾਰ,ਪਿਆਰ, ਵੱਡਿਆਂ ਛੋਟਿਆਂ ਦੀ ਲੋਡ ਵਡਿਆਈ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਪਰਦਾ ਹੈ, ਨਵੀਂ ਥਾਂ,ਨਵਾਂ ਘਰ, ਨਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਬੈਠ ਕਿਵੇਂ ਅਪਣੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਤੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦੀਆਂ ਇਜ਼ਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਨਵੇਂ ਲੋਕਾਂ, ਨਵੀ ਥਾਂ ਤੇ ਨਵੇਂ ਘਰ ਨੂੰ ਮਾਨ ਨਾਲ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਣਾ ਹੈ ,ਇਹੀ ਸ਼ਿੱਖਸ਼ਾ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ ,ਧੀਏ ਤੇਰਾ ਘਰ ਹੁਣ ਇਹ ਨਹੀ ਸੱਸ ਸੋਹਰਾ ਘਰ ਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਨ ਇਜ਼ਤ ਤੇ ਪਿਆਰ ਹੀ ਤੇਰਾ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ ।ਲੋਕੀ ਐਂਵੇ ਥੋੜੀ ਪਹਿਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਖਾਨਦਾਨ ਵੇਖੋ, ਮਾਂ ਕਿਤੇ ਕੁਪੱਤੀ ਤੇ ਨਹੀ, ਖਾਨਦਾਨ ਕੋਈ ਗੰਦਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀ ਘਰਾਣੇ ਆਦਿ ਵੇਖੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ।ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਤਾ ਤੋੜਨਾ

Continue reading “‘ਲ਼ੱਥੀ ਲੋਈ ਤੇ ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਕੋਈ’” »

ਵਿਸ਼ੱਵ-ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਲੇਖਕਾ, ਸ਼ਾਇਰਾ, ਸਮਾਜ ਸੇਵਕਾ,ਕੁਲਵੰਤ ਕੋਰ ਚੰਨ ਜੰਮੂ ਨਾਲ ਇਕ ਮੁਲਾਕਾਤ

ਇਥੇ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਰਹਿ ਹੀ ਨਹੀ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀ ਖੁੱਦ ਮਿਲ ਕੇ ਗੱਲ-ਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋ , ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਿੱਠੀ ਕੰਨਾ ਵਿਚ ਰੱਸ ਘੋਲਣ ਵਾਲੀ ਅਵਾਜ਼ ਰਾਹੀ ਉਸ ਕੁੱਦਰਤ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਤੋ ਜਦੋਂ ਵੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ।ਜਦੋਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਅਪਣੇ ਹੀ ਲਿੱਖੇ ਗੀਤ ਨੂੰ ਆਪੇ ਤਰਜ਼ ਕੱਢ ਗਾਉਂਦੇ ਮਸਤ ਮਗਨ ਦੁਨੀਆਂ ਤੋ ਬੇ-ਖੱਬਰ ਹੋਏ ਉਸ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਉਸ ਦਾ ਹੀ ਗੀਤ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਵਿਚ ਖੁੱਭ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਸਵਰਗਾਂ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ । ਕਿਸੇ ਦੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਸੁਣ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਦੂਰ ਹੋਵੇ ,ਪਲਾ ਵਿਚ ਸਭ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਬਣਾ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਸ਼ਖਸ਼ੀਅਤ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵੀਲਪੰਥ ਪੈਰਿਸ ਫਰਾਂਸ ਵਿਚ ਮਿਲਣ ਦਾ ਮੋਕਾ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵਕਤ ਹੱਥੋ ਨਾ ਗੁਵਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਸਭ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਸੋਚਿਆ ।ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਪਣੇ ਹੱਥੀ ਖਾਣਾ ਬਣਾ ਖੁਆਇਆ ਕਾਫੀ ਚਾਹ ਤੋ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ-ਬਾਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਜੋ ਆਪ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਯਤਨ :———-

Continue reading “ਵਿਸ਼ੱਵ-ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਲੇਖਕਾ, ਸ਼ਾਇਰਾ, ਸਮਾਜ ਸੇਵਕਾ,ਕੁਲਵੰਤ ਕੋਰ ਚੰਨ ਜੰਮੂ ਨਾਲ ਇਕ ਮੁਲਾਕਾਤ” »

ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਉਂਦੀ ਹਾਂ

ਨੰਨੇ ਮੁੰਨੇ ਰੱਬ ਰੂਪੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਤ
ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਪਤਰ :—
ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਭੁੰਨਕੀ (ਨੀਵੋ)
ਭੂੰਡ (ਮਦੀਨੂੰ) ਨੀਵੋ ਦਾ ਪਤੀ
ਭੁੰਨਕੀ ਦੀ ਇਕਲੋਤੀ ਬੇਟੀ (ਘਸੀਟੋ)
ਮੱਖੀ (ਨਸੀਬੋ) ਭੁੰਨਕੀ ਦੀ ਫੈਮਲੀ ਡਾਕਟਰ
ਕਾਲਾ ਮੋਟਾ ਭੂੰਡ (ਦਾਦਾ)
ਪੀਲੀ ਧਾਮੂੜੀ (ਦਾਦੀ)
ਮੱਛਰ ,ਭੁੰਨਕੀ ,ਪੰਤਗੇ ,ਮੱਖੀਆਂ ,ਸ਼ਹਿਦ ਦੀਆਂ ਮੱਖੀਆਂ ,ਸਾਰੇ ਨੀਵੋ ਦੇ ਆਂਡੀ ਗੁਆਂਡੀ ਹਨ।
ਨੀਵੋ :- ਜਾਰੋ ਜਾਰ ਰੋਂਦੀ ਅਪਣੀ ਫੈਮਲੀ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਫੋਨ ਮਿਲਾ ਰਹੀ ਹੈ ।

Continue reading “ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਉਂਦੀ ਹਾਂ” »

ਆਪਾ

ਲੇਖਿਕਾ ਕੁਲਵੰਤ ਕੋਰ ਚੰਨ ਜੰਮੂ ਪੈਰਿਸ ਫਰਾਂਸ

ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਆਪਾ ਲੱਭਣ ਦੀ ਹੈ । ਅਸੀ ਪਹਿਲੇ ਆਪਾ ਹੀ ਲੱਭ ਲਈਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜੋਗੇ ਹੋ

ਜਾਵਾਂਗੇ ।ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਝਾ ਸਕਾਂਗੇ ਕਿ ਅਸੀ ਕੀ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹਾਂ ,ਕਿਵੇਂ ਲੱਭਣਾ ਹੈ ,ਕਿਥੋ ਲੱਭਣਾ ਹੈ ।ਇਹ

Continue reading “ਆਪਾ” »