ਦਰਦਾਂ ਦੀ ਕੁਰਲਾਹਟ ਵਿਚ ਘਿਰੀ ਇਕ ਰੂਹ

ਲੇਖਿਕਾ ਕੁਲਵੰਤ ਕੋਰ ਚੰਨ ਜੰਮੂ ਪੈਰਿਸ ਫਰਾਂਸ

‘ਸੱਕੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦੇ ਬੀਜੇ ਹੋਏ ਕੰਡੇ, ਮੈਂ ਹੋਕੇ ਭਰ ਭਰ ਵੱਡ ਰਹੀ ਹਾਂ
ਆਲੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਚੋਂ ਚੋਬੀਆਂ ਜੋ ਸੂਲਾਂ ,ਮੈਂ ਰੋ ਰੋ ਕੱਡ ਰਹੀ ਹਾਂ
ਜੋ ਦਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਰਮਜ਼ਾ ਪਹਿਚਾਨੇ, ਜੋ ਦਿਲਾਂ ਦੀਆ ਦਰਦਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣੇ
ਉਸੇ ਨੁੰ ਤਾਂ ਲੱਭ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਉਸੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਭ ਰਹੀ ਹਾਂ

Continue reading “ਦਰਦਾਂ ਦੀ ਕੁਰਲਾਹਟ ਵਿਚ ਘਿਰੀ ਇਕ ਰੂਹ” »

ਠੰਡੀਆਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ – ਕੁਲਵੰਤ ਕੋਰ ਚੰਨ ਜੰਮੂ ਪੈਰਿਸ ਫਰਾਂਸ

ਕਿਥੇ ਠੰਡੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ, ਉਹ ਪਿਆਰੀਆਂ ਮਾਂਵਾਂ
ਹੱਥ ਫੇਰਦੀਆਂ ਸਿਰ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ
ਮਿੱਠੀਆਂ ਉਹ ਛਾਵਾਂ ,ਪਿਆਰੀਆ ਮਾਂਵਾਂ……………………………

Continue reading “ਠੰਡੀਆਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ – ਕੁਲਵੰਤ ਕੋਰ ਚੰਨ ਜੰਮੂ ਪੈਰਿਸ ਫਰਾਂਸ” »